Technical Extended Range

Technical Extended Range admin 7 grudnia, 2023

TECHNICAL EXTENDED RANGE

Ten program zapewnia nurkom szkolenie niezbędne do samodzielnego planowania i przeprowadzania nurkowań dekompresyjnych z przełączaniem dwóch gazów, wielokrotnych przystanków, w konfiguracji Twinset lub Extended Range Sidemount Total Diving do maksymalnej głębokości 50 metrów (60 metrów przy użyciu trimiksu) prz stosowaniu dekompresyjnych mieszanek gazowych o zawartości tlenu do 100% z równie lub lepiej wykwalifikowanym partnerem nurkowym.

 • kompletna konfiguracja Twinset lub Extended Range Sidemount Total Diving System zgodnie ze standardami szkoleniowymi SSI oraz dwa stage.

Zalogowane i  wykonane  się co najmniej 70 nurkowań z czego:

 • 20 nurkowań głębszych niż 30 metrów
 • 10 nurkowań wymagających etapowej dekompresji z przynajmniej jedną (1) zmianą gazu (nie licząc nurkowań szkoleniowych)

Posiadać co najmniej jeden (1) z następujących certyfikatów SSI lub równoważny wydany przez uznaną agencję szkoleniową:

 • Extendend Range,
 • Full Cave,
 • Technical wreck,
 • Rekomendowane czas trwania kursu to 18 godzin.
 • Maksymalna głębokość dla nurkowań szkoleniowych na wodach otwartych 50 metrów.
 1. Jeśli używasz Trimix
 • Maksymalna głębokość dla nurkowań szkoleniowych na wodach otwartych 5 i 6: 60 metrów.
 • Ukończyć wszystkie sesje akademickie oraz testy
 • Ukończ końcowy egzamin (minimum 80% prawidłowych odpowiedzi)

Jeśli kwalifikujesz się do Technical Extended Range Trimix, zdaj końcowy egzamin Technical Extended Range Trimix.

 • Samodzielnie zaplanować nurkowanie dekompresyjne przy użyciu arkuszy planowania XR
 • Ukończ ocenę umiejętności pływackich XR zgodnie ze standardami szkoleniowymi SSI.
 • Ukończyć co najmniej sześć (6) nurkowań szkoleniowych na wodach otwartych,

Aby przejść na wersję Technical Extended Range Trimix, studenci Technical Extended Range muszą:

 • Ukończ wszystkie sesje akademickie i testy
 • Ukończ egzamin końcowy dla programu Technical Extended Range Trimix (80% odpowiedzi prawidłowych)
 • Samodzielnie zaplanować nurkowanie trimiksowe korzystając z arkuszy Planowania XR
 • Ukończ nurkowania szkoleniowe na wodach otwartych 5 i 6 zgodnie z instrukcją instruktora Technical Extended Range Trimix

Certyfikat SSI Technical Extended Range uprawnia posiadacza do samodzielnego nurkowania:

W środowisku podobnym do tego w którym był szkolony i ma doświadczenie w konfiguracji  Twinset lub Extended Range Sidemount Total Diving do maksymalnej głębokości 50 metrów (w przypadku powietrza ) oraz 60 metrów (w przypadku trimisku z nieograniczoną liczbą przystanków dekompresyjnych wykorzystując  maksymalnie dwa  gazy dekompresyjne z równie lub lepiej wykwalifikowanym partnerem nurkowym.

UWAGA

Ten program można łączyć z programem Technical Wreck Diving lub Full Cave Diving.