BLOG

BLOG admin 6 lutego, 2020
  • Miało być o sidemount i jest …
    Moim zdaniem sidemount jest najlepszym sposobem na nurkowanie . Z  pewnością super najlepszym sposobem będzie nurkowanie rebreatherowe sidemountowe,...
  • Miało być o sidemount będzie o „światłości”
    … Miałem napisać o Siedmount i nurkowaniu na Bałtyku, szczególnie o nurkowaniach dekompresyjnych sidemountowych. Zrobiliśmy kilka nurkowań z...
  • Dylemat
    Nurkuje od „kilku” lat. Ostatnie moje „odkrycia” to Sidemount i Rebreathery.Sidemount’em zacząłem zajmować się tak naprawdę przypadkiem, zainspirowany...