Extended Range

Extended Range admin 6 grudnia, 2023

EXTENDED RANGE

Ten program zapewnia nurkom szkolenie niezbędne do:

 • Aby samodzielnie planować i przeprowadzać nurkowania dekompresyjne w systemie konfiguracji Twinset lub Extended Range Sidemount Total Diving do maksymalnej głębokości 45 metrów przy zastosowaniu dekompresyjnych mieszanek gazowych do 100% tlenu, z maksymalnym czasem dekompresji 25 minut z równie lub lepiej wykwalifikowanym partnerem nurkowym.
 • konfiguracja Twinset lub Extended Range Sidemount Total Diving System zgodnie ze standardami szkoleniowymi SSI oraz kompletna konfiguracja stage dla gazów dekompresyjnych.

Zalogowane co najmniej  50 nurkowań

Posiadać następujące certyfikaty SSI lub ich odpowiedniki wydane przez uznaną agencję szkoleniową:

 • Deep Diving,
 • Nitrox 40,

Dla uczniów korzystających z konfiguracji sidemount (oprócz powyższej):

Posiadać następujące certyfikaty SSI lub ich odpowiedniki wydane przez uznaną agencję szkoleniową:

 • Rekreacyjne nurkowanie Sidemount

• Rekomendowany czas kursu to 18 godzin.

• Zakres głębokości dla nurkowań szkoleniowych na wodach otwartych do 45 metrów.

 

 • Ukończyć wszystkie sesje akademickie.
 • Ukończyć końcowy egzamin programu.(minimalnie 80% pozytywnych odpowiedzi)
 • Samodzielne zaplanować nurkowanie przy użyciu arkuszy planowania nurkowania XR.
 • Ukończ ocenę umiejętności pływackich XR zgodnie ze standardami szkoleniowymi SSI.
 • Ukończyć co najmniej sześć (6) nurkowań szkoleniowych na wodach otwartych.

Upgrade do poziomu  Extended Range Trimix:

 • Ukończ wszystkie sesje akademickie,
 • Ukończ egzamin końcowy specyficzny dla programu, (80 % pozytywnych odpowiedzi)
 • Samodzielnie zaplanować nurkowanie trymiksowe, korzystając z arkuszy planowania XR.
 • Wykonać nurkowanie szkoleniowe na wodach otwartych 5 i 6 wykorzystując Trimix

Po spełnieniu wszystkich wymagań akademickich i prawidłowym wykonaniu nurkowań na wodach otwartych otrzymasz certyfikat Extendend Range SSI.