CCR Technical Extendend Range

CCR Technical Extendend Range admin 6 grudnia, 2023

CCR Technical Extendend Range

Kurs ten  zapewnia nurkom szkolenie niezbędne do samodzielnego planowania i przeprowadzania  nurkowania dekompresyjnego w kompletnym zestawie XR CCR dla danej jednostki przy stosowaniu diluentu trimiksowego do maksymalnej głębokości 60 metrów.

Zalogowane co najmniej

 • 50 godzin nurkowania na CCR,
 • 25 godzin nurkowania na określonej jednostce,
 • 20 nurkowań CCR głębszych niż 30 metrów
 • 10 nurkowań CCR wymagających etapowej dekompresji (nie licząc nurkowań szkoleniowych)

Posiadać następujące certyfikaty SSI lub ich odpowiedniki wydane przez uznaną agencję szkoleniową:

 • Extendend Range CCR

Rekomendowane godziny na ukończenie: 40.

Studenci biorący udział w tym programie muszą korzystać z kompletnego system o obiegu zamkniętnym  XR CCR Total, który:

 • Umożliwia ręczne dodawanie gazu do pętli oddechowej.
 • Ma alternatywną (zapasową) metodę monitorowania pętli oddechowej, jeśli metoda podstawowa zawiedzie.
 • Można skonfigurować tak, aby pokładowe butle z tlenem i rozcieńczalnikiem mogły zostać wyłączone.

W tym:

 • Co najmniej dwie (2) butle ratunkowe(stage) z regulatorami, jedna (1) z gazem dennym i jedna (1) z gazem dekompresyjnym.
 • Ukończenie wszystkich sesji akademickich oraz testów zawartych w materiałach
 • Ukończny końcowy egzamin programu (minimum 80% poprawnych odpowiedzi).
 • Ukończny egzamin końcowy dotyczący danej jednostki (j.w.).
 • Ukończna sesjakontroli jednostki przed nurkowaniem zgodnie ze standardami szkoleniowymi SSI.
 • Ukończona co najmniej jedna (1) sesja rozwoju umiejętności w wodach otwartych z minimalnym łącznym czasem co najmniej 1 godziny
 • Ukończone co najmniej sześć (6) nurkowań szkoleniowych na wodach z sumarycznym czasem nurkowań 420 minut.

Certyfikat SSI CCR Technical Extended Range uprawnia do samodzielnego nurkowania:

 • W środowisku podobnym do tego, w którym był szkolony i w jakim ma doświadczenie,
 • W konfiguracji sprzętu używaną podczas szkolenia,
 • Do maksymalnej głębokości 60 metrów,
 • Stosowanie gazów oddechowych typu trimix,
 • Z nieograniczoną liczbą przystanków dekompresyjnych,
 • Z maksymalnie dwoma gazu ratunkowymi.
UWAGA

Ten program można łączyć z programem Technical Wreck Diving lub Full Cave Diving.