CCR Extendend Range / Trimix

CCR Extendend Range / Trimix admin 6 grudnia, 2023

CCR Extendend Range - CCR Extendend Range Trimix

Kurs ten  zapewnia nurkom szkolenie niezbędne do samodzielnego planowania i przeprowadzania  nurkowania dekompresyjnego w kompletnym zestawie XR CCR dla danej jednostki przy stosowaniu diluentu trimiksowego do maksymalnej głębokości 60 metrów.

Opcja 1

Posiadać zalogowane:

 • 30 nurkowań extended range wymagających butli stage i dekompresji.

Posiadać niżej wymienione certyfikaty SSI lub równoważne z uznanych organizacji szkoleniowych:

 • Enriched Air Nitrox 40
 • Deep Diving
 • Extended Range Nitrox Diving

Opcja 2

Posiadać zalogowane:

 • 30 godzin na odpowiedniej jednostce

Posiadanie jednego z poniższych certyfikatów SSI lub odpowiednika z uznanej agencji szkoleniowej:

 • CCR Diving
 • SCR Extended Range

Zalecany czas trwania kursu: 40 godzin

Wymagane wykonanie minimum 6 nurkowań

W wersji trimix – wykonanie minimum 6 nurkowań nurkowań z tego  minimum 2 na głębokość 45 metrów z diluentem trimixowym

 • Ukończyć wszystkie zajęcia teoretyczne i oceny, zgodnie z podręcznikiem instruktorskim do programu CCR Extended Range dla danej jednostki CCR.
 • Zaliczyć egzamin końcowy programu.
 • W przypadku uzyskiwania uprawnień na trimix, należy zdać egzamin końcowy programu CCR Extended Range Trimix.
 • Zdać egzamin końcowy dla danej jednostki.
 • Samodzielnie opracować pełny plan nurkowania i plan ucieczkowy korzystając z arkuszy planowania nurkowań Extended Range.
 • Ukończyć zajęcia z konfiguracji sprzętu, zgodnie z podręcznikiem instruktorskim do programu CCR Extended Range.
 • Ukończyć XR Water Fitness Evaluation zgodnie z Ogólnymi Standardami Szkolenia SSI.
 • Ukończyć co najmniej jedne (1) zajęcia praktyczne w basenie/ograniczonym akwenie trwające łącznie co najmniej jedną (1) godzinę, zgodnie z podręcznikiem instruktorskim do programu CCR Extended Range.
 • Ukończyć co najmniej sześć (6) nurkowań szkoleniowe w wodach otwartych zgodnie z podręcznikiem instruktorskim do programu CCR Extended Range.
 • Ukończyć przynajmniej 480 minut run time w wodzie na danej jednostce CCR.

Po spełnieniu wszystkich wymagań teoretycznych oraz wymagań w wodzie, Profesjonalista SSI może wydać cyfrową kartę certyfikatu tego programu.

Certyfikat SSI CCR Extended Range uprawnia posiadacza samodzielnego nurkowania:

 • W środowiskach zbliżonych do tych, w którym nurek się szkolił i zdobywał doświadczenie,
 • W konfiguracji sprzętu, z której korzystał na kursie,
 • Do maksymalnej głębokości 40 metrów,
 • Korzystając z powietrza jako diluentu,
 • Nurkowania dekompresyjnego, z dekompresją o łącznym czasie 15 minut,
 • z partnerem o takich samych lub wyższych uprawnieniach.

Dodatkowo, certyfikat SSI CCR Extended Range Trimix uprawnia posiadacza samodzielnego nurkowania:

 • Do maksymalnej głębokości 45 metrów,
 • Korzystając z trimiksu jako mieszaniny oddechowej.
UWAGA

Ten program można łączyć z programem Technical Wreck Diving lub Full Cave Diving.