CCR Hypoxic Trimix

CCR Hypoxic Trimix admin 6 grudnia, 2023

CCR Hypoxic Trimix

Kurs CCR Hypoxic Trimix zapewnia nurkom szkolenie niezbędne do samodzielnego planowania i przeprowadzania  nurkowania dekompresyjnego w kompletnym systemie obiegu zamkniętego ,  stosowanie gazów oddechowych typu trimix  do maksymalnej głębokości 100 metrów.

Zalogowane  co najmniej:

 • 100 godzin nurkowych CCR,
 • 50 godzin nurkowych na określonej jednostce,
 • 10 nurkowań CCR głębszych niż 50 metrów,
 • 20 nurkowań CCR wymagających etapowej dekompresji (nie licząc nurkowań szkoleniowych)

Posiadać następujące certyfikaty SSI lub ich odpowiedniki wydane przez uznaną agencję szkoleniową:

 • Technical Extendend Range CCR
Rekomendowane godziny na ukończenie: 30.

Studenci biorący udział w tym programie muszą korzystać z kompletnego zestawu o obiegu zamkniętym o następującej konfiguracji sprzętu:

 • Umożliwia ręczne dodawanie gazu do pętli oddechowej.
 • Ma alternatywną (zapasową) metodę monitorowania pętli oddechowej, jeśli metoda podstawowa zawiedzie.
 • Można skonfigurować tak, aby pokładowe butle z tlenem i rozcieńczalnikiem mogły zostać wyłączone.

W tym:

 • Co najmniej trzy (3) butle stage z gazami ratunkowymi i regulatorami, jedna (1) do ucieczki z dna i dwie (2) do dekompresji.
 • Ukończenie wszystkich sesji akademickich i testów zawartych w materiałach elektronicznych,
 • Ukończony końcowy egzamin programu (80% poprawnych odpowiedzi)
 • Ukończony egzamin końcowy dotyczący danej jednostki. (80% poprawnych odpowiedzi)
 • • Ukończna sesja kontroli jednostki przed nurkowaniem zgodnie ze standardami szkoleniowymi SSI
 • Wykonano co najmniej sześć (6) nurkowań szkoleniowych na wodach otwartych o łącznym czasie minimalnym 420 minut.

Certyfikat SSI CCR Hypoxic Trimix uprawnia do samodzielnego nurkowania:

 • W środowisku podobnym do tego wjakim było wykonywanie szkolenie oraz w jakim nurek ma doświadczenie
 • W konfiguracji sprzętowej używanej podczas szkolenia,
 • Do głębokości 80 lub 100 metrów, w zależności od uzyskanego certyfikatu,
 • Stosowanie gazów oddechowych typu trimix,
 • Z nieograniczoną liczbą przystanków dekompresyjnych.