CCR Unit Crossover

CCR Unit Crossover admin 6 grudnia, 2023

CCR Unit Crossover

XR CCR Unit Crossover zapewnia nurkom wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do nurkowania na kolejnej jednostce o obiegu zamkniętym.

 • Posiadać certyfikat CCR na dowolnym poziomie,
 • Zalogować co najmniej 10 nurkowań CCR w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
 • Spełnij obowiązujące normy dla najwyższego poziomu.

Rekomendowane godziny na ukończenie: 40.

 • Aby przejść na CCR Diving lub CCR Extended Range, student musi:

  • Ukończenie wszystkich sesji akademickich i testy z materiałów cyfrowych dotyczących danej jednostki o obiegu zamkniętym
  • Ukończyć egzamin końcowy dotyczący danej jednostki (80% pozytywnych odpowiedzi)
  • Ukończona sesja kontroli jednostki przed nurkowaniem zgodnie ze standardami szkoleniowymi SSI.
  • Ukończyć co najmniej jedną (1) sesję rozwoju umiejętności w basenie/w wodzie ograniczonej z minimalnym łącznym czasem 1 godzina
  • Ukończ nurkowania szkoleniowe na wodach otwartych od 3 do 6 zgodnie dla danej jednostki o obiegu zamkniętym i crossowanym programem.
Student otrzyma certyfikat z określonej jednostki na najwyższym wymaganym poziomie jaki posiadał.