Technical Wreck Diving

Technical Wreck Diving admin 7 grudnia, 2023

TECHNICAL WRECK DIVING

Program Technical Wreck Diving

Kursant powinien posiadać zalogowane:

 • 75 nurkowań ogółem

Posiadać przynajmniej jeden (1) z niżej wymienionych certyfikatów SSI lub odpowiednik od uznanej agencji

treningowej:

 • XR Wreck Diving
 • XR Cavern Diving

W przypadku kursantów korzystających z konfiguracji twinset (oprócz powyższego):

Posiadać niżej wymienione certyfikaty SSI lub równoważne z uznanych organizacji szkoleniowych:

 • Extended Range

Kursanci używający konfiguracji sidemount (dodatkowo do tego co powyżej):

Posiadać niżej wymienione certyfikaty SSI lub równoważne z uznanych organizacji szkoleniowych:

 • XR Sidemount Diving

W przypadku kursantów korzystających z jednostki CCR (oprócz powyższego):

Posiadać zalogowane:

 • 100 godzin na odpowiedniej jednostce

Posiadać niżej wymienione certyfikaty SSI lub równoważne z uznanych organizacji szkoleniowych:

 • CCR Extended Range | Stopień musi być uzyskany na tej samej jednostce, z której korzysta się podczas

programu

W przypadku kursantów korzystających z jednostki SCR (oprócz powyższego):

Posiadać zalogowane:

 • 100 godzin na odpowiedniej jednostce

Posiadać niżej wymienione certyfikaty SSI lub równoważne z uznanych organizacji szkoleniowych:

 • SCR Extended Range | Stopień musi być uzyskany na tej samej jednostce, z której korzysta się podczas

programu

Zalecany czas trwania kursu: 20 godzin.

Minimum – 1 sesja praktyczna na lądzie , 1 sesja basenowa , 6 nurkowań w wodach otwartych

Kursanci biorący udział w tym szkoleniu muszą posiadać przynajmniej jedną z poniższych konfiguracji sprzętowych:

 • Pełny System Nurkowy Twinset.
 • Kompletny Pełny System Nurkowy Extended Range Sidemount.
 • Pełny System Nurkowy XR CCR
 • Pełny System Nurkowy XR SCR

oraz

 • Odpowiednia latarka główna i co najmniej dwie latarki zapasowe.
 • Trzy (3) kołowrotki lub szpulki z linką na nurka ( jedna z nich powinna być szpulką bezpieczeństwa z linką o długości co najmniej 45 metrów).
 • Jeden podstawowy kołowrotek z linką na zespół.
 • Trzy (3) strzałki kierunkowe i trzy (3) niekierunkowe znaczniki „cookie” lub sześć (6) znaczników jaskiniowych REM.

 

 • Ukończyć wszystkie zajęcia teoretyczne i oceny, zgodnie z podręcznikiem instruktorskim do programu Technical Wreck Diving.
 • Zaliczyć egzamin końcowy programu.
 • Ukończyć XR Water Fitness Evaluation zgodnie z Ogólnymi Standardami Szkolenia SSI.
 • Ukończyć co najmniej jedne (1) zajęcia praktyczne na suchym lądzie, zgodnie z podręcznikiem instruktorskim dla programu Technical Wreck Diving.
 • Ukończyć co najmniej jedne (1) zajęcia praktyczne w basenie/ograniczonym akwenie trwające przynajmniej jedną (1) godzinę, zgodnie z podręcznikiem instruktorskim dla programu Technical Wreck Diving.
 • Ukończyć co najmniej sześć (6) nurkowań szkoleniowych w przestrzeniach zamkniętych, zgodnie z podręcznikiem instruktorskim do programu Technical Wreck Diving.
 • Spędzić łącznie przynajmniej 180 minut nurkowania w przestrzeni zamkniętej.

 

Po spełnieniu wszystkich wymagań teoretycznych oraz wymagań w wodzie, Profesjonalista SSI może wydać cyfrową kartę certyfikatu tego programu.

Certyfikat SSI Technical Wreck Diving uprawnia posiadacza samodzielnego nurkowania:

 • W środowiskach zbliżonych do tych, w którym nurek się szkolił i zdobywał doświadczenie,
 • Korzystania ze specjalistycznego sprzętu,
 • Korzystania z reguły jednej trzeciej podczas zarządzania gazem
 • Do maksymalnej głębokości, do której ma uprawnienia,
 • z partnerem o takich samych lub wyższych uprawnieniach.