Extended Range Wreck Diving

Extended Range Wreck Diving admin 7 grudnia, 2023

XR WRECK DIVING

Program XR Wreck Diving

Kursant powinien posiadać zalogowane:

 • 24 nurkowania

Posiadać niżej wymienione certyfikaty SSI lub równoważne z uznanych organizacji szkoleniowych:

 • Open Water Diver

W przypadku kursantów korzystających z konfiguracji twinset (oprócz powyższego):

Posiadać przynajmniej jeden (1) z niżej wymienionych certyfikatów SSI lub odpowiednik od uznanej agencji treningowej:

 • Extended Range Foundations ( Twinset)
 • Extended Range

Kursanci używający konfiguracji sidemount (dodatkowo do tego co powyżej):

Posiadać niżej wymienione certyfikaty SSI lub równoważne z uznanych organizacji szkoleniowych:

 • Recreational Sidemount Diving

W przypadku kursantów korzystających z jednostki CCR (oprócz powyższego):

Posiadać zalogowane:

 • 30 godzin na odpowiedniej jednostce

69 © SSI International GmbH, 2023

Posiadać niżej wymienione certyfikaty SSI lub równoważne z uznanych organizacji szkoleniowych:

 • CCR Diving | Stopień musi być uzyskany na tej samej jednostce, z której korzysta się podczas programu

W przypadku kursantów korzystających z jednostki SCR (oprócz powyższego):

Posiadać zalogowane:

 • 30 godzin na odpowiedniej jednostce

Posiadać niżej wymienione certyfikaty SSI lub równoważne z uznanych organizacji szkoleniowych:

 • SCR Diving | Stopień musi być uzyskany na tej samej jednostce, z której korzysta się podczas programu

Zalecany czas trwania kursu: 12 godzin.

Minimalnie 1 sesja basenowa i 4 nurkowania.

Kursanci biorący udział w tym szkoleniu muszą posiadać przynajmniej jedną z poniższych konfiguracji
sprzętowych:
• Pełny System Nurkowy z pojedynczą butlą, określony w ogólnych standardach szkoleniowych XR.
• Pełny System Nurkowy Sidemount.
• Pełny System Nurkowy CCR.
• Pełny System Nurkowy SCR.
oraz
• Latarki podstawowe i zapasowe.
• Jeden (1) kołowrotek lub szpulka z linką o długości co najmniej 45 metrów.
• Jeden (1) główny kołowrotek na zespół nurkowy.

 

 • Ukończyć wszystkie zajęcia teoretyczne i oceny, zgodnie z podręcznikiem instruktorskim do programu Overhead Environment.
 • Zdać egzamin końcowy programu Overhead Environment.
 • Ukończyć XR Water Fitness Evaluation zgodnie z Ogólnymi Standardami Szkolenia SSI.
 • Ukończyć co najmniej jedne (1) zajęcia praktyczne na suchym lądzie, zgodnie z podręcznikiem instruktorskim programu Overhead Environment.
 • Ukończyć co najmniej jedne (1) zajęcia praktyczne w basenie/ograniczonym akwenie trwające przynajmniej jedną (1) godzinę, zgodnie z podręcznikiem instruktorskim dla programu Overhead Environment.
 • Ukończyć co najmniej cztery (4) nurkowania szkoleniowe w przestrzeniach zamkniętych, zgodnie z podręcznikiem instruktorskim do programu Overhead Environment.
 • Spędzić łącznie przynajmniej 120 minut nurkowania w przestrzeni zamkniętej.

 

Po spełnieniu wszystkich wymagań teoretycznych oraz wymagań w wodzie, Profesjonalista SSI może wydać cyfrową kartę certyfikatu tego programu.

Certyfikat SSI Extended Range Wreck Diving uprawnia posiadacza samodzielnego nurkowania:

 • W środowiskach zbliżonych do tych, w którym nurek się szkolił i zdobywał doświadczenie,
 • Korzystania ze specjalistycznego sprzętu,
 • Korzystania z reguły jednej szóstej podczas zarządzania gazem
 • Do maksymalnej głębokości 40 metrów lub maksymalnej głębokości certyfikacji dla kursanta, w zależności od tego która wartość jest mniejsza,
 • Nurkowania w zasięgu światła widzialnego,
 • Nawigując wzdłuż jednej poręczówki,
 • z partnerem o takich samych lub wyższych uprawnieniach.